B CoachingCentrum.online | MEDEWERKERS ONTWIKKELING KAN VEEL EFFECTIEVER, EFFICIËNTER EN GOEDKOPER

De ontwikkeling van uw MEDEWERKERS

kan veel effectiever en EFFICIËNTER

onze deskundigheid?

online coaching & communicatie

wat je met passie doet geeft energie

Onze diensten zeggen alles over waar wij voor staan

Het is een misvatting te denken dat coaching en training eindoplossingen zijn. Het zijn instrumenten voor persoonlijke of professionele ontwikkeling, waarbij het beoogd resultaat telt. Gaan voor resultaten middels ontwikkeling, daar staan wij voor!

Training in online communiceren

Om doelgericht online te kunnen communiceren, heb je specifieke vaardigheden en methoden nodig en wij verzorgen daar trainingen in.

Verzorgen van online
coachingstrajecten

Efficiency is slechts één van de voordelen van online begeleiding van uw medewerkers bij hun persoonlijke en/of professionele ontwikkeling. Kostenbesparing is een tweede. We vertellen u graag de overige voordelen en hoe wij online coaching aanpakken.

Ontwerpen van
maatwerktrajecten

Wilt u specifieke doelgroepen (bijv. studenten, expats, gedetacheerden) online begeleiden? Wij hebben ongetwijfeld al eerder met dat bijltje gehakt en kunnen u adviseren en ondersteunen bij dergelijke maatwerktrajecten.

Performancemanagement, leiderschapsontwikkeling of ontwikkeling van competenties?
Coaching is een effectief instrument en online coaching biedt nog meer voordelen

Zo werken onze online coachingstrajecten

Online coachen betekent op elk gewenst moment en vanaf iedere locatie contact kunnen hebben met een coach, kortere intensieve sessies, data kunnen gebruiken voor het meten van voortgang en genereren van rapportages.

1. online startAssessment

We starten het online coachingstraject met het formuleren van het na te streven ontwikkelingsdoel van de individuele medewerker of medewerkers en zetten deze om in concrete (gedrags)indicatoren. Op basis daarvan wordt een online startassessment ontwikkeld en afgenomen, zodat we in kaart kunnen brengen waar de medewerker staat in relatie tot het ontwikkelingsdoel: een competentie, gewenst gedrag, persoonlijk doel, etc.

2. online coaching

De online coachingssessies tussen medewerker en persoonlijke online coach verlopen via een beveiligde chatomgeving op onze website. De coaches zijn allemaal getraind in onze online coachingsmethodiek en zetten hun deskundigheid in om de medewerker te helpen bij het realiseren van het ontwikkelingsdoel. Het combineren van online en face-to-face coaching behoort overigens ook tot de mogelijkheden.

3. Online Eindassessment & rapportage

Het coachingstraject wordt afgesloten met een online eindassessment om de mate waarin het ontwikkelingsdoel is bereikt te concretiseren. Indien gewenst wordt een eindrapportage opgesteld  bestaande uit de bevindingen van de coach en aanbevelingen met betrekking tot eventuele vervolgstappen.

Op professionele wijze online kunnen communiceren, wordt steeds belangrijker

Professioneel online communiceren kun je leren

Het online adviseren, informeren van klanten of coachen van medewerkers vraagt om specifieke vaardigheden en spelregels. Wij verzorgen trainingen voor verschillende doelgroepen om te leren hoe professioneel online te communiceren of coachen.

w

Online adviseren voor:

HRM-adviseurs, klantenservice medewerkers, consultants

w

Online begeleiding/coaching voor:

SLB-docenten, coaches en leidinggevenden

w

Online informeren voor:

Zorg & welzijn professionals, bank & verzekeringswezen

u kent uw doelgroep het best en wij hebben kennis van online communicatie en coaching

Maatwerk als oplossing voor een specifieke doelgroep

Hoe kun je als organisatie doelgericht online communiceren met een bestaande of nieuwe doelgroep of deze online begeleiden? De communicatie en het communicatiemedium (mail, chat, beeldbellen, etc.) zullen op elkaar moeten worden afgestemd. Dit vraagt om maatwerk, waarbij wij onze kennis van online communicatie en begeleiding inbrengen en u de context.

 Maatwerk als oplossing voor onder andere:

Ontwikkeling competenties van young professionals

Een online coachingstraject leent zich bijvoorbeeld goed voor het ontwikkelen van specifieke competenties – zoals coachend leidinggeven, samenwerken, delegeren, beslissen, grenzen aangeven. Wij kunnen online coachingsprogramma’s voor u ontwikkelen voor deze doelgroep. 

Aanvulling op reguliere studieloopbaanbegeleiding

Online coaching is een eigentijdse manier om studenten (extra) ondersteuning te bieden of te coachen. Bijvoorbeeld als de motivatie even wat minder is, of wanneer de twijfel over de juiste studiekeuze toeslaat en studie-uitval dreigt. Of wanneer privé-omstandigheden te veel tijd en aandacht vragen en de studie niet de eerste prioriteit is, waardoor langstuderen op de loer ligt. Wij ondersteunen onderwijsinstanties bij de wijze waarop online begeleiding voor studenten kan worden ingezet. 

Alternatief mobiliteitsprogramma

Een online coachingstraject kan helpen om werknemer en werkgever op een goede manier uit elkaar te laten gaan. Dat de arbeidsrelatie over is, hoeft nog niet te betekenen dat werknemer en werkgever niets meer voor elkaar kunnen betekenen. Een medewerker die op een goede manier vertrekt, kan op zijn minst een prima ambassadeur voor uw bedrijf of organisatie zijn. Wij kunnen meedenken over effectieve manieren om online coaching toe te voegen aan uw mobiliteitsprogramma’s.

Versterking management development programma

Online coaching is een laagdrempelige manier om bijvoorbeeld de ondernemersspirit bij leidinggevenden aan te wakkeren. Coaching bij het denken in mogelijkheden, nieuwe oplossingen vinden voor bestaande problematiek, gaan voor win-win in onderhandelingssituaties en openstaan voor nieuwe ervaringen, zijn enkele thema’s waar korte, intensieve sessies middels online coaching uitkomst biedt. Wij kunnen binnen dergelijke kaders online coachingsprogramma’s voor u ontwikkelen.

DADEN ZEGGEN MEER DAN WOORDEN

Een aantal tevreden opdrachtgevers

  

         

EEN DEMONSTRATIE, VRAAG of GESPREK?

Dat kan, we nemen contact met u op